Contributie en andere kosten

De contributie moet in de eerste maand van elk kwartaal betaald worden.. 

Dus in de maanden januari, aoril juli en oktober.

Wij verzoeken u om bij contributiebetalingen altijd de volgende gegevens te zetten

- Naam van het onderdeel 

-  Voornaam

- Achternaam

 

Contributie

De contributie bedraagt 37,50 per kwartaal

Kinderen met een ooievaarspas krijgen koring op de contributie

 

Overige kosten

Hiernaast zijn er kosten voor onze uniformen, badges en insignes.

Uniformen kunnen besteld worden in de scoutshop of tweedehands viavia

Hier kan de leiding van het onderdeel alles over vertellen.

 

Kosten voor zomerkamp en andere activiteiten

1 keer per jaar jaan we op zomerkamp. Door het jaar heen gaan we op andere weekendjes weg.

De Kosten van het zomerkmap variëren per onderdeel en per jaar.

Ouders en verzrogrs krijgen in het voorjaar de kampbrief waarin staat waar de kinderen naar toegaan en wat de kosten worden.

Door de groep wordt er een reisverzekering  voor zomerkamp afgesloten.