Over Scoutinggroep de Jaguars

Scoutinggroep "De Jaguars" is een eigentijdse Scoutinggroep in Rijswijk. Wekelijks komen ongeveer 150 leden vanaf 5 jaar samen om avonturen te beleven. De uitdagende activiteiten worden voorbereid en begeleid door een team van enthousiaste leidsters en leiders.

De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligers die het materiaal van de vereniging beheren, die het gebouw beheren, maar ook vrijwilligers die zich bezig houden met de wekelijkse bezigheid op zaterdag en vrijwilligers die de financiën van de groep beheren. Zo wordt er door alle vrijwilligers van de vereniging bijna dagelijks gezorgd dat al die gezellige kinderen wekelijks een leuk, spannend, uitdagend en gevarieerde dag beleven.

Image removed.

Binnen onze Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. Ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt Scouting uitdaging!

Als je lid wilt worden van onze groep, kom je eerst 4 keer gratis kijken. Klik op je eigen leeftijdsgroep en kom langs bij een opkomst. Bel of mail wel even van te voren, zodat je niet toevallig voor een dichte deur staat.

De leiding zorgt voor activiteiten voor de jeugdleden. Het groepsbestuur waakt over de kwaliteit, continuïteit en financiële positie van de groep. De beheerstichting draagt er zorg voor dat de jeugdleden en leiding kunnen werken met goed materiaal en dat de leden opkomsten kunnen draaien in een deugdelijk clubgebouw.

Bij welke goede doelen helpt Scoutinggroep de Jaguars?

Ieder jaar zetten we ons in voor meerdere goede doelen. Wij collecteren en helpen mee bij 

 NL Doet
 Jantje Beton
 Grote Clubactie
 4 mei herdenking Waalsdorpervlakte

 

Waar helpt scoutinggroep de Jaguars nog meer mee?

Als Leiding en bestuur niet bezig is met scoutinggroep de Jaguars, dan helpen we ook met veel landelijke evenementen.

De afgelopen jaren hebben we geholpen met organiseren van
 Nawaka
 HIT
 Scout-In
 Scoutiviteit
 Roverway

 

Historie Scoutinggroep De Jaguars

Kort na de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de groep opgericht. De oprichters waren Hopman Looman en Akela Gaillard. Ons eerste onderkomen was in een onbewoonbaar verklaarde woning in een steegje achter de schoolstraat. Eerst alleen de welpen, maar later in 1952 kwamen er verkenners bij.

Op 12 oktober 1957, geopend door Burgemeester Bogaard, kregen we van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf een nieuw clubhuis op een stukje grond dat door de gemeente beschikbaar was gesteld. Dit is het oude Troephuis wat nog steeds wordt gebruikt. Voor de welpen werd er een nieuwe plek gevonden, even verderop aan het Julialaantje in een prachtige oude villa. Beneden huisde een gedeelte van de Hoeve Ypenburg groep, de zolder werd door ons omgebouwd tot hordehol, de eigenlijke benaming van het welpenlokaal. Nadat dit huis onveilig werd verklaard door de gemeente, moest er weer een nieuwe oplossing worden gevonden. Dit werd een zolder in het bijgebouw van de boerderij Vlietzigt, waar nu de verkenners introkken.

Besloten werd een meisjes onderdeel te starten, omdat daar in deze omgeving behoefte aan bestond. In 1976 werd er weer een bouwproject ter hand genomen. Naast het oude Troephuis lag een perceeltje grond dat bestemd was voor jeugdwerk. Dit kwam mooi uit toen er een gedeelte van een oude directiekeet op de kop werd getikt voor FL. 600,--. Door goede connecties bij de gemeente werd de zaak snel beklonken.

Het oude Clubhuis
Op 22 april 1978 werd dit nieuwe clubhuis geopend, nadat er 2 jaar lang hard werd geklust door de leiding, bestuur, en natuurlijk een aantal ouders. Dit werd gedaan door wethouder Kortink. Het veldje voor het clubhuis werd het Hoeneveld genoemd. En de groep groeide door. Inmiddels hadden wij een andere Rijswijkse groep overgenomen, de Pioniers. Hierdoor waren we in het bezit gekomen van twee kelders op de Steenlaan. Een hiervan hielden we, die op de hoek van de Steenlaan. Met name Rowans en Sherpa's hebben hier jarenlang gebruik van gemaakt.

Ook vanaf 5 jaar welkom
Als laatste onderdeel kwamen de Bevers erbij. Ook zij moesten in dezelfde ruimte hun spel kunnen spelen. Dat deze verspreiding niet zo plezierig was en soms ten koste ging van een goede communicatie en samenwerking tussen de diverse onderdelen mag logisch blijven. Het oude clubhuis ging echter hard achteruit. Het was immers niet echt nieuw geweest en mede door het zeer intensief gebruik door onszelf maar ook door het district en huurders. Er moest iets gebeuren.

Het huidige clubhuis
Het was toen 1989. Rolf van der Loo stelde voor om na te gaan denken over een nieuw clubgebouw. Kees Veth zag mogelijkheden om ons nu eens echt te laten zien wat hij waard was op ontwerp-, tekengebied en technische advisering. In het begin viel het allemaal niet mee. Bestemmingsplannen wijzigen, artikel 19, procedures, welzijnscommissies, hoorzittingen met omwonenden etc. De steun van Wim Crul en Kees Veth was onontbeerlijk in die tijd. Jan Hartkamp , overbuurman van de voorzitter en echtgenoot van onze toenmalige secretaris, gaf ons raad richting gemeente. Hij wist daar immers beter de weg dan wij.

Uiteindelijk kon begonnen worden aan de bouw van ons nieuwe clubhuis, ons nieuw groepsonderkomen. Mede door hulp van een groot aantal bedrijven en een aantal ouders die dagelijks avond aan avond aan het klussen waren. Het resultaat mag er zijn. Het op 4 oktober 1994 geopende clubhuis waar alle onderdelen op een terrein draaien. De Rowans doopten hun ruimte "De Kelder" maar dan met een omgekeerde K. De kabouters- en welpenruimte heeft het voordeel dat de tussenwand eruit kan. Zelfs hebben we een open haard die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden.

Brand troephuis
Het verkenners troephuis heeft al die tijd wel wat te kampen gehad. Nadat het door een brand voor een groot gedeelte is verwoest moest er lang gewacht worden op herstel, mede door de bouw van het nieuwe clubhuis. Maar sinds Januari 2000 wordt ook deze weer wekelijks gebruikt door verkenners.