Wijzigen contact gegegevens

Als u uw adres, telefoonnummer of email verandert , vragen wij dit door te geven aan de leiding.

U kunt zelf uw gegevens controleren op de website van Scouting Nederland via Scouts Online.

Als je daar nog geen account hebt kan je die gelijk aanvragen. Deze  aanvraag is gebasseerd op jouw oorspronkelijk opgegegevn NAW gegevens.

 

Uw NAW gegevens staan onder "MIjn Scouting" en daarna "Mijn Basisgegevens".

 

Lukt het aanpassen niet, neem dan contact op met de leiding van uw onderdeel. 

Zij kunnnen aanpassingen ook doorgeven.